Usluge


Profesionalno održavanje higijene

Poslovi održavanja higijene objekata zahtevaju stručnost, brzinu i posvećenost, uz veštinu prilagođavanja kako zahtevima korisnika tako i tipu i veličini prostora. Uslugu obavljamo uz prethodni dogovor i dostavljenu ponudu sa specifikacijom usluga prema potrebama klijenta. Uglavnom ostvarujemo saradnju na bazi dugoročnih ugovora. Poveravanjem posla kompaniji Euro facilities, klijenti postižu uštedu vremena zaposlenih i njihov nesmetan rad. Naše osoblje posao obavlja diskretno, poštujući aktivnosti korisnika i poverljivost informacija i dokumenata koje zatiče u poslovnom prostoru. Naša briga o očuvanju zdravog ambijenta naših korisnika ogleda se u pažljivom izboru hemijskih sredstava koje primenjujemo u radu. To su sredstva renomiranih svetskih proizvođača koji poseduju sertifikate o kvalitetu (ISO 9001:2008) i ekološkoj ispravnosti (ISO 14001:2004), kao i ateste domaćih ovlašćenih laboratorija za bezbednu upotrebu sredstava: Pramol Chemie, Johnson Diversey, Buzil, Ecolab, Werrner&Mertz Tana. Uz to, obavljamo stalnu kontrolu izvođenja radova na svim objektima. Na eventualne probleme i nesporazume reagujemo odmah i uvek smo dostupni i spremni da klijentu izađemo u susret. U svakodnevnom radu koristimo savremenu opremu, alate i mašine poslednje generacije: Taski, Hako, Wap Alto Group, COLUMBUS, WIRBEL i Nilfisk. Sve ovo nam omogućava da sa svojim klijentima razvijemo aktivnu poslovnu saradnju punu uzajamnog poverenja i poštovanja, i zbog toga se njihov broj konstantno povećava. Cilj kompanije je da obezbedi usluge koje odgovaraju ugovorenim obavezama odnosno da se drži zahteva naručioca posla u skladu sa zakonom, propisima, standardima i poslovnom praksom.

Our Office

Tehničko održavanje nekretnina

Održavanje nekretnina je neminovnost za svakog odgovornog investitora čiji je interes da se vrednost nekretnine ne umanjuje više od predviđene stope amortizacije. Poznato je da se održavane nekretnine bolje prodaju ili izdaju i imaju veću vrednost od onih koje nisu valjano održavane. Iz više podgrupa održavanja navešćemo samo najvažnije: - Preventivno tehničko održavanje celokupnih sistema kao što su sistemi za grejanje, hlađenje, liftovi, sistemi pokretnih stepenica, električnih i vodovodnih instalacija, protivpožarne zaštite, HVAC itd. - Investiciono održavanje podrazumeva sve krupnije ili sitnije radove vezane za nekretninu, od najmanjih radova do renoviranja. - Popravke koje obuhvataju najširi spektar tekućih vodovodnih, bravarskih ili električarskih intervencija u stambenim i poslovnim prostorima. - Ostale usluge koje obuhvataju prateće i posebne usluge neophodne za sveobuhvatno održavanje nekretnine, uključujući dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju, hortikulturu, i ostale usluge u skladu za zahtevima klijenata.

Our Office

Fizičko-tehničko obezbeđenje

Predstavlja neposrednu i posrednu zaštitu određenih objekata, imovine i stvari i njihove uže ili šire okoline kao i lica koja u njima borave. Zaštita je usmerena na sprečavanje krađe, oštećenja, uništenja i drugih oblika štetnog delovanja prema imovini, odnosno sprečavanje ugrožavanja života i zdravlja, fizičkog i psihičkog integriteta i privatnosti štićenih lica i lica u štićenim objektima. Kvalitetno fizičko obezbeđenje zasniva se na: kvalitetnim operativno-preventivnim merama, kompleksnoj bezbednosnoj proceni objekta, proceni bezbednosnih rizika i pretnji, i očekivanih izvora i oblika mogućeg ugrožavanja. Osnovni činilac u fizičkom obezbeđivanju predstavljaju ljudski resursi. Iz navedenih razloga posebna pažnja poklanja se izboru, proveri zdravstvenog stanja i psiho-fizičkih sposobnosti kao i pripremi i osposobljavanju kandidata za dužnosti fizičkog obezbeđenja. Pružamo kompletna tehnička rešenja za z aštitu objekata svih veličina, namene, tipa kao i objekata sa posebnim zahtevima – vršimo procenu, montažu, instaliranje i održavanje sistema. Nudimo najkvalitetniji monitoring alarmni sistem. Naša usluga obuhvata povezivanje alarmnog sistema klijenta na naš 24 h monitoring centar. Za objekte koji nemaju alarmni sistem u mogućnosti smo da ugradimo naš sistem po ceni od 1,00 din. U slučaju prijema alarmnog signala sa objekta dežurni operateri u monitoring centru koordiniraju akciju patrole za hitne intervencije i po potrebi nadležne službe policije, hitne pomoći ili vatrogasne brigade.

Our Office

Upravljanje nekretninama

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA (Facility Management) obuhvata kompletne usluge u cilju očuvanja komercijalne vrednosti objekata i garancije njihove optimalne funkcije. Euro Facilities vlasnicima nekretnina nudi preuzimanje sledećih obaveza:
- Briga o funkcionalnim uslugama (održavanje, čišćenje, obezbeđenje...)
- Pronalaženje zakupaca
- Priprema za izdavanje zakupcima
- Naplata zakupnine
- Praćenje i raspodela zajedničkih troškova
- Monitoring stanja izdate nekretnine
- Vršenje svih plaćanja koja se odnose na predmetnu nekretninu (voda, struja i sl.)
- Komunikacija sa nadležnim organima i institucijama
- Redovno izveštavanje vlasnika


Our Office

Reference

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Vrh