Usluge

Upravljanje nekretninama

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA (Property Management) obuhvata kompletne usluge u cilju ocuvanja komercijalne vrednosti objekata i garancije njihove optimalne funkcije. Euro Facilities vlasnicima nekretnina nudi preuzimanje sledecih obaveza:
- Briga o funkcionalnim uslugama (održavanje, cišcenje, obezbedenje...)
- Pronalaženje zakupaca
- Priprema za izdavanje zakupcima
- Naplata zakupnine
- Pracenje i raspodela zajednickih troškova
- Monitoring stanja izdate nekretnine
- Vršenje svih placanja koja se odnose na predmetnu nekretninu (voda, struja i sl.)
- Komunikacija sa nadležnim organima i institucijama
- Redovno izveštavanje na mesecnom i godišnjem nivou


Our Office

Profesionalno održavanje higijene

Poslovi održavanja higijene objekata zahtevaju strucnost, brzinu i posvecenost, uz veštinu prilagodavanja kako zahtevima korisnika tako i tipu i velicini prostora. Uslugu obavljamo uz prethodni dogovor i dostavljenu ponudu sa specifikacijom usluga prema potrebama klijenta. Uglavnom ostvarujemo saradnju na bazi dugorocnih ugovora. Poveravanjem posla kompaniji Euro facilities, klijenti postižu uštedu vremena zaposlenih i njihov nesmetan rad. Naše osoblje posao obavlja diskretno, poštujuci aktivnosti korisnika i poverljivost informacija i dokumenata koje zatice u poslovnom prostoru. Naša briga o ocuvanju zdravog ambijenta naših korisnika ogleda se u pažljivom izboru hemijskih sredstava koje primenjujemo u radu. To su sredstva renomiranih svetskih proizvodaca koji poseduju sertifikate o kvalitetu (ISO 9001:2008) i ekološkoj ispravnosti (ISO 14001:2004), kao i ateste domacih ovlašcenih laboratorija za bezbednu upotrebu sredstava: Pramol Chemie, Johnson Diversey, Buzil, Ecolab, Werrner&Mertz Tana. Uz to, obavljamo stalnu kontrolu izvodenja radova na svim objektima. Na eventualne probleme i nesporazume reagujemo odmah i uvek smo dostupni i spremni da klijentu izademo u susret. U svakodnevnom radu koristimo savremenu opremu, alate i mašine poslednje generacije: Taski, Hako, Wap Alto Group, COLUMBUS, WIRBEL i Nilfisk. Sve ovo nam omogucava da sa svojim klijentima razvijemo aktivnu poslovnu saradnju punu uzajamnog poverenja i poštovanja, i zbog toga se njihov broj konstantno povecava. Cilj kompanije je da obezbedi usluge koje odgovaraju ugovorenim obavezama odnosno da se drži zahteva narucioca posla u skladu sa zakonom, propisima, standardima i poslovnom praksom.

U ponudi su sledece usluge:
- Dnevno održavanje higijene
- Periodicno održavanje higijene
- Generalno cišcenje nakon gradjevinskih radova
- Mašinsko cišcenje tvrdih podloga (unutrašnjih i spoljnih)
- Dubinsko pranje nameštaja i tepiha
- Cišcenje staklenih fasada i prozora (alpinisti)
- Dezinfekcija prostora

Our Office

Tehnicko održavanje

Održavanje nekretnina je neminovnost za svakog odgovornog investitora ciji je interes da se vrednost nekretnine ne umanjuje više od predvidene stope amortizacije. Poznato je da se održavane nekretnine bolje prodaju ili izdaju i imaju vecu vrednost od onih koje nisu valjano održavane.
Iz više podgrupa održavanja navešcemo samo najvažnije:
- Preventivno tehnicko održavanje celokupnih sistema kao što su sistemi za grejanje, hladenje, liftovi, sistemi pokretnih stepenica, elektricnih i vodovodnih instalacija, protivpožarne zaštite, HVAC itd.
- Investiciono održavanje podrazumeva sve krupnije ili sitnije radove vezane za nekretninu, od najmanjih radova do renoviranja.
- Popravke koje obuhvataju najširi spektar tekucih vodovodnih, bravarskih ili elektricarskih intervencija u stambenim i poslovnim prostorima.
- Ostale usluge koje obuhvataju pratece i posebne usluge neophodne za sveobuhvatno održavanje nekretnine, ukljucujuci dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju, hortikulturu, i ostale usluge u skladu za zahtevima klijenata.

Our Office

Fizicko-tehnicko obezbedenje

Predstavlja neposrednu i posrednu zaštitu odredenih objekata, imovine i stvari i njihove uže ili šire okoline kao i lica koja u njima borave. Zaštita je usmerena na sprecavanje krade, oštecenja, uništenja i drugih oblika štetnog delovanja prema imovini, odnosno sprecavanje ugrožavanja života i zdravlja, fizickog i psihickog integriteta i privatnosti šticenih lica i lica u šticenim objektima. Kvalitetno fizicko obezbedenje zasniva se na: kvalitetnim operativno-preventivnim merama, kompleksnoj bezbednosnoj proceni objekta, proceni bezbednosnih rizika i pretnji, i ocekivanih izvora i oblika moguceg ugrožavanja. Osnovni cinilac u fizickom obezbedivanju predstavljaju ljudski resursi. Iz navedenih razloga posebna pažnja poklanja se izboru, proveri zdravstvenog stanja i psiho-fizickih sposobnosti kao i pripremi i osposobljavanju kandidata za dužnosti fizickog obezbedenja. Pružamo kompletna tehnicka rešenja za z aštitu objekata svih velicina, namene, tipa kao i objekata sa posebnim zahtevima – vršimo procenu, montažu, instaliranje i održavanje sistema. Nudimo najkvalitetniji monitoring alarmni sistem. Naša usluga obuhvata povezivanje alarmnog sistema klijenta na naš 24 h monitoring centar. Za objekte koji nemaju alarmni sistem u mogucnosti smo da ugradimo naš sistem po ceni od 1,00 din. U slucaju prijema alarmnog signala sa objekta dežurni operateri u monitoring centru koordiniraju akciju patrole za hitne intervencije i po potrebi nadležne službe policije, hitne pomoci ili vatrogasne brigade.

Our Office

Reference

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Vrh